Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.201.2018

Zarządzenie Nr OR . 201 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 września 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR/10/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie zasad sprawowania przez Gminę zarządu nieruchomościami stanowiącymi współwłasność Gminy Chorzów, gdy zasad tych nie ustalono umownie.

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami),

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W zarządzeniu Nr OR/10/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie zasad sprawowania przez Gminę zarządu nieruchomościami stanowiącymi współwłasność Gminy Chorzów, gdy zasad tych nie ustalono umownie – wprowadzić następującą zmianę:

§ 8 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„Sprawy objęte niniejszym zarządzeniem prowadzą w moim imieniu:
- Dyrektor Zakładu Komunalnego „PGM” - w zakresie spraw dotyczących dzierżawy, z wyłączeniem sprawy dotyczącej dzierżawy części nieruchomości zabudowanych lokalami użytkowymi nr U3 i nr U 4, położonych w Chorzowie przy ul. Powstańców 1 i 1a;
- Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych – w pozostałych sprawach.”

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych, Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami oraz Dyrektorowi Zakładu Komunalnego „PGM”.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.156.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2013 roku o zmianie: Zarządzenia Nr OR/10/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie zasad sprawowania przez Gminę zarządu nieruchomościami stanowiącymi współwłasność Gminy Chorzów, gdy zasad tych nie ustalono umownie.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Krynicka, dnia: 2018-09-27
utworzony: 25-09-2018 / modyfikowany: 01-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu