Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.202.2018

Zarządzenie Nr OR . 202 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy części nieruchomości zabudowanych, położonych w Chorzowie przy ul. Powstańców 1 i 1a oraz przy estakadzie (Park Hutników)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) i uchwały NR LII/979/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości zabudowanych, położonych w Chorzowie przy ul. Powstańców 1 i 1a oraz przy estakadzie (Park Hutników),

Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1.

Ustalić okres trwania dzierżawy części nieruchomości zabudowanych lokalami użytkowymi nr U 3 i nr U 4, położonych w Chorzowie przy ul. Powstańców 1 i 1a oraz przy estakadzie (Park Hutników), obejmujących odpowiednio: część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3463/207 o powierzchni całkowitej 1.406 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00000254/9, stanowiącej współwłasność Miasta Chorzów w udziale wynoszącym 12/20 części i osób fizycznych w pozostałym udziale wynoszącym 3/20 części i 5/20 części, administrowanej przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie oraz część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 4513/207 o powierzchni całkowitej 629 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00005775/2, stanowiącej własność Miasta Chorzów – na 30 lat.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych i Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.128.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 września 2013 roku w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Powstańców 1a.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Krynicka, dnia: 2018-09-27
utworzony: 25-09-2018 / modyfikowany: 01-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu