Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.204.2018

Zarządzenie Nr OR . 204 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie procedury uzyskiwania danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestrze z dostępem ograniczonym

Na podstawie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 405) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W celu przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, Wydziały/Biura zobowiązane są uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (weryfikacja).

§ 2.

 1. Dyrektor Wydziału/Kierownik Biura wnioskując o zatrudnienie pracownika na wolne stanowisko urzędnicze lub stanowisko pomocnicze, obsługi lub na czas zastępstwa, związane z działalnością określoną w § 1 informuje Wydział Organizacyjny i Kadr
  w formie pisemnej o konieczności przeprowadzenia procesu weryfikacji tego pracownika.
 2. Po zatwierdzeniu wyboru kandydata na stanowisko pracy, Wydział Organizacyjny
  i Kadr zobowiązuje wybraną osobę do wypełnienia formularza zawierającego dane niezbędne do złożenia zapytania oraz otrzymania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym.
 3. Wydział Organizacyjny i Kadr na podstawie danych zawartych w formularzu zwraca się o uzyskanie informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym, a następnie sporządza jej wydruk.

 § 3.

 1. Dyrektor Wydziału/Kierownik Biura przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, rozpoczyna weryfikację, zobowiązując ją do wypełnienia formularza zawierającego dane niezbędne do złożenia zapytania oraz otrzymania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym. Wypełniony formularz przekazuje się wraz z informacją o zadaniu lub postępowaniu, w związku z którym zachodzi konieczność przeprowadzenia weryfikacji do Wydziału Organizacyjnego i Kadr.
 2. Wydział Organizacyjny i Kadr na podstawie danych zawartych w formularzu,
  o którym mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypełnionego formularza zwraca się o uzyskanie informacji z Rejestru, a następnie sporządza jej wydruk i przekazuje informację o wyniku weryfikacji Dyrektorowi Wydziału/Kierownikowi Biura, o którym mowa w  § 3 ust. 1.

 § 4.

 1. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 i § 2 określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Wzór pisemnej informacji o zadaniu lub postępowaniu w związku z którym zachodzi konieczność przeprowadzenia weryfikacji w Rejestrze, określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 § 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów/Kierownikom Biur Urzędu Miasta Chorzów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Natalia Gerstner, dnia: 2018-10-01
utworzony: 01-10-2018 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu