Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.206.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.214.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 09.09.2019 R.

Zarządzenie nr OR . 206 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”

Na podstawie art. 33 ust.3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie z dnia 07.02 2005 roku w sprawie przystąpienia Miasta Chorzów do realizacji programu" Bezpieczne życie".

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

 1. Powołuję Zespół ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie” zwany dalej „Zespołem” w składzie:
  1) Marcin MICHALIK - Z-ca Prezydenta Miasta ds.Technicznych i Rozwoju;
  2) Jacek KRÓLICZEK - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Chorzów;
  3) Jadwiga FIEMA - Podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Chorzów.

 2. W pracach Zespołu uczestniczyć będą przedstawiciele:
  1) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
  2) Przedstawiciel z zakresu edukacji - doradca metodyczny nauczania zintegrowanego;

§ 2

Program „Bezpieczne życie” realizowany będzie w klasach II wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta w roku szkolnym 2018/2019.

§ 3

Integralną częścią zarządzenia stanowią załączniki:
1) załącznik Nr 1 "Założenia realizacji programu Bezpieczne życie";
2) załącznik Nr 2" Harmonogram realizacji programu Bezpieczne życie".

§ 4

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr OR/158/2017 z dnia 13 września 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2018-10-03
utworzony: 02-10-2018 / modyfikowany: 12-09-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu