Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.211.2018

Zarządzenie Nr OR . 211 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 października 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.204.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 01 października 2018 r. w sprawie: procedury uzyskiwania danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestrze z dostępem ograniczonym.

Na podstawie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 405) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.204.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 01 października 2018 r. w sprawie procedury uzyskiwania danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestrze z dostępem ograniczonym zmienia się Załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia o których mowa w §1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Natalia Gerstner, dnia: 2018-10-19
utworzony: 22-10-2018 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu