Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.213.2018

Zarządzenie Nr OR . 213 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 października 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr OR.168.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 października 2017 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

 § 1.

Powołać Komisję Nagród Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, w następującym składzie:

 1. Wiesław CIĘŻKOWSKI - Przewodniczący Komisji
 2. Danuta SZARY - Członek Komisji
 3. Bożena ANTOŃCZYK - Członek Komisji
 4. Marcin WEINDICH - Członek Komisji
 5. Karolina KUBIŚ - Sekretarz Komisji

§ 2.

Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa zgodnie z regulaminem przyznawania nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.168.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 października 2017 roku.

§ 3.

Termin posiedzenia Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-10-23
utworzony: 22-10-2018 / modyfikowany: 24-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu