Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.214.2018

Zarządzenie Nr OR . 214 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 października 2018 roku

w sprawie:  ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Chorzów w dniu 2 listopada 2018r.

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W dniu 2 listopada 2018r. Urząd Miasta Chorzów będzie nieczynny z wyłączeniem Urzędu Stanu Cywilnego, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej.

§ 2

Pracownicy Urzędu Miasta Chorzów w dniu 2 listopada 2018r. mogą korzystać z urlopu wypoczynkowego bez ograniczeń lub odpracować ten dzień.

Osoby nie korzystające z urlopu wypoczynkowego zobowiązuje się do odpracowania odpowiedniej ilości godzin w terminie do 15 grudnia 2018r. przy zachowaniu normy czasu pracy i prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

§ 3

Zobowiązuje się Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur Urzędu Miasta Chorzów do przekazania do dnia 30 października 2018r. do Wydziału Organizacyjnego i Kadr – Referatu Kadr zbiorczej informacji o sposobie oraz terminie odpracowania wolnego dnia przez pracowników podległego Wydziału/Biura.

§ 4

Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Obsługi Technicznej do podania do publicznej wiadomości mieszkańcom Miasta informacji, o której mowa w § 1.

§ 5

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2018-10-24
utworzony: 22-10-2018 / modyfikowany: 24-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu