Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.216.2018

Zarządzenie Nr OR . 216 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie: odwołania Pani Bogumiły Mireckiej-Michalskiej ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Chorzowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 29 pkt 2 i art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

Zarządza:

§ 1

W związku ze złożoną w dniu 10 października 2018r. rezygnacją odwołać Panią Bogumiłę Mirecką-Michalską ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 22 w Chorzowie z dniem 31 stycznia 2019r.

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2018-10-29
utworzony: 26-10-2018 / modyfikowany: 29-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu