Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.217.2018

Zarządzenie Nr OR . 217 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie  odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 70 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Odwołuję z dniem 31 października 2018 r. Pana Wiesława Raczyńskiego ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów ds. Gospodarczych
  2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.

 § 2.

Z dniem 31 października 2018 r. cofam wszystkie udzielone Panu Wiesławowi Raczyńskiemu upoważnienia i pełnomocnictwa.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-10-29
utworzony: 29-10-2018 / modyfikowany: 07-11-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu