Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.218.2018

Zarządzenie Nr OR . 218 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 listopada 2018 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Miłej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXV/484/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 636/72 o powierzchni 135 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00003544/0 – na rzecz właściciela nieruchomości przyległych, położonych w Chorzowie przy ul. Miłej, obejmujących działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 554/72 o powierzchni 451 m2, 480/72 o powierzchni 364 m2, 491/72 o powierzchni 86 m2, 473/72 o powierzchni 374 m2 - w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości posiadanych.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2018-11-05
utworzony: 29-10-2018 / modyfikowany: 07-11-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu