Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.219.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.142.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 19.06.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 219 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 listopada 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 marca 2016 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r, poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały Nr. XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

 • dział „Basen ul. Graniczna 92” otrzymuje brzmienie :

Lp

Wyszczególnienie

CENY BRUTTO

1 GODZINA

2 GODZINY

1

Bilet wstępu

normalny

9 zł (w tym VAT)

15 zł (w tym VAT)

ulgowy

7 zł (w tym VAT)

10 zł (w tym VAT)

2

 Bilet rodzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)

 

8 zł (w tym VAT) + dziecko wg cennika

12 zł (w tym VAT) + dziecko wg cennika

3

 Bilet grupowy (grupa min. 15 osób + opiekun)

 

8 zł/osoba (w tym VAT)

12 zł/osoba (w tym VAT)

4

Osoby niepełnosprawne

 - indywidualnie

6 zł (w tym VAT) + opiekun wg cennika

-

5

Bilet 1-4 – naliczanie minutowe

Proporcjonalnie do ceny danego biletu

6

Bilet instruktorski

1 GODZINA

2 GODZINY

3 GODZINY

15 zł (w tym VAT)

30 zł (w tym VAT)

45 zł (w tym VAT)

Naliczanie minutowe

1 zł/min.

7

Udostępnienie basenu - 1 godzina - 350 zł (w tym VAT)

Udostępnienie 1 toru basenu - 1 godzina - 70 zł (w tym VAT)

8

KARNETY

- Karnet - 65 zł (w tym VAT)

- Karnet - 105 zł (w tym VAT)

 9

AQUA AEROBIC 1 zajęcia (45 min)

- Bilet normalny - 16 zł/osoba (w tym VAT)

- Bilet ulgowy - 10 zł/osoba (w tym VAT)

- Karnet – 1 x w tygodniu - normalny (4 x 16zł) - 64 zł/osoba (w tym VAT)

 1 x w tygodniu - ulgowy (4 x 10zł) - 40 zł/osoba (w tym VAT)

- Karnet – 2 x w tygodniu - normalny (8 x 16 zł) - 128 zł/osoba (w tym VAT)

 2 x w tygodniu - ulgowy (8 x 10 zł) - 80 zł/osoba (w tym VAT)

- Karnet – 3 x w tygodniu - normalny (12 x 16zł) - 192 zł/osoba (w tym VAT)

 3 x w tygodniu - ulgowy (12 x 10zł) - 120 zł/osoba (w tym VAT)

10

SAUNA – w cenie wejścia na basen

11

SZKÓŁKA „MORSIKI” – kursy nauki i doskonalenia pływania 455 zł/osoba (w tym VAT)

12

Czepek - sprzedaż – 10 zł/sztuka (w tym VAT)

13

Karty elektroniczne - sprzedaż – 15 zł/sztuka (w tym 23%VAT)

14

Program „Chorzów 60+” - 1 godzina - 2 zł (w tym VAT) – rezerwacja torów zgodnie z grafikiem basenowym

15

Chorzowska Karta Dużej Rodziny – upoważnia do zniżki o 3 zł do ceny każdego biletu wstępu określonego w pkt. 1

           

Bilety ulgowe:

 1. Uprawnieni do zakupu biletów ulgowych są
  - dzieci, młodzież szkolna, studenci studiów dziennych do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji,
  - emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta/rencisty.
 2. Uprawnionymi do zakupu biletu rodzinnego są pełnoletni opiekunowie lub opiekun (maksymalnie dwóch w przypadku jednego dziecka).
 3. Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do okazania stosownego orzeczenia lub zaświadczenia, wydanego przez upoważniony do tego organ.
 4. Opiekun grupy zorganizowanej – wstęp bezpłatny (minimum 1 opiekun na 15 osób).
 5. Dzieci do lat trzech wejście bezpłatnie, należy udokumentować wiek dziecka.       
 6. Zasady zakupu biletu instruktorskiego określa jego regulamin.
 • dział „ Basen Pl. Powstańców Śląskich 1” otrzymuje brzmienie:

Lp.

wyszczególnienie

CENY BRUTTO

1 GODZINA

2 GODZINY

1

 Bilety wstępu

normalny

9 zł (w tym VAT)

15 zł (w tym VAT)

ulgowy

7 zł (w tym VAT)

10 zł (w tym VAT)

2

 Bilet rodzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)

 

8 zł (w tym VAT) + dziecko wg cennika

12 zł (w tym VAT) + dziecko wg cennika

3

 Bilet grupowy (grupa min. 15 osób + opiekun)

 

8 zł/osoba (w tym VAT)

12 zł/osoba (w tym VAT)

4

Osoby niepełnosprawne (+ opiekun wg cennika)

 - indywidualnie

6 zł (w tym VAT)

-

5

Bilet 1-4 – naliczanie minutowe

Proporcjonalnie do ceny danego biletu

6

 

 

Bilet instruktorski

1 GODZINA

2 GODZINY

3 GODZINY

15 zł (w tym VAT)

30 zł (w tym VAT)

45 zł (w tym VAT)

Naliczanie minutowe

1 zł/min.

7

Udostępnienie basenu - 1 godzina - 350 zł (w tym VAT)

Udostępnienie 1 toru basenu - 1 godzina - 70 zł (w tym VAT)

8

KARNETY

- Karnet - 65 zł (w tym VAT)

- Karnet - 105 zł (w tym VAT)

9

SAUNARIUM

Poniedziałek – czwartek

Piątek - niedziela

20 zł (w tym VAT)

30 zł (w tym VAT)

Naliczanie minutowe

0,50 zł/min.

10

Zajęcia Aqua Spinning, Aqua Step oraz Aqua Jump - 1 zajęcia (45 min)

 

- Wejście jednorazowe - 25 zł/osoba (w tym VAT)

 

- Karnet – 1 x w tygodniu – 4 zajęcia - 80 zł/osoba (w tym VAT)

 

- Karnet – 2 x w tygodniu – 8 zajęć - 150 zł/osoba (w tym VAT)

 

- Karnet – 3 x w tygodniu – 12 zajęć - 220 zł/osoba (w tym VAT)

11

AQUA AEROBIC 1 zajęcia (45 min)

 

- Bilet normalny - 16 zł/osoba (w tym VAT)

 

- Bilet ulgowy - 10 zł/osoba (w tym VAT)

 

- Karnet – 1 x w tygodniu - 4 zajęcia - 64 zł/osoba (w tym VAT)

1 x w tygodniu - ulgowy (4 x 10zł) - 40 zł/osoba (w tym VAT)

12

SZKÓŁKA „MORSIKI” – kursy nauki i doskonalenia pływania 455 zł/osoba (w tym VAT)

13

Czepek - sprzedaż – 10 zł/sztuka (w tym VAT)

14

Karty elektroniczne - sprzedaż – 15 zł/sztuka (w tym 23%VAT)

15

Program „Chorzów 60+” - 1 godzina - 2 zł (w tym VAT) – rezerwacja torów zgodnie z grafikiem basenowym

16

Chorzowska Karta Dużej Rodziny – upoważnia do zniżki o 3 zł do ceny każdego biletu wstępu określonego w pkt. 1

             

Bilety ulgowe :

 1. Uprawnieni do zakupu biletów ulgowych są
  - dzieci, młodzież szkolna, studenci studiów dziennych do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji,
  - emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta/rencisty.
 2. Uprawnionymi do zakupu biletu rodzinnego są pełnoletni opiekunowie lub opiekun (maksymalnie dwóch w przypadku jednego dziecka).
 3. Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do okazania stosownego orzeczenia lub zaświadczenia, wydanego przez upoważniony do tego organ.
 4. Opiekun grupy zorganizowanej – wstęp bezpłatny (minimum 1 opiekun na 15 osób).
 5. Dzieci do lat trzech wejście bezpłatnie, należy udokumentować wiek dziecka.    
 6. Zasady zakupu biletu instruktorskiego określa jego regulamin.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2018-11-05
utworzony: 29-10-2018 / modyfikowany: 24-06-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu