Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.221.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.124.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.05.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 221 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 listopada 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.14.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadzić w Zarządzeniu Nr OR.14.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 stycznia 2018 r. następujące zmiany:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
  „Powołać Komisję Przetargową w składzie:
  1. Przewodniczący Komisji – Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
  2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
  3. Członek Komisji – Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych
  4. Członek Komisji – Dyrektor Wydziału Geodezji
  5. Członek Komisji – Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Obsługi Inwestora
  6. Członek Komisji – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów”.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2018-11-09
utworzony: 13-11-2018 / modyfikowany: 23-05-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu