Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.223.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.24.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 28.01.2022 R.

Zarządzenie Nr OR .  223 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 listopada 2018 roku

w sprawie wskazania pierwszego i kolejnych Zastępców Prezydenta Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Prezydent Miasta

zarządza:

§ 1.

Wyznacza się Pana Wiesława Ciężkowskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta na Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Chorzów (I).

§ 2.

Wyznacza się Pana Marcina Michalika – Zastępcę Prezydenta Miasta na Drugiego Zastępcę Prezydenta Miasta Chorzów (II).

§ 3.

Wyznacza się Panią Mariolę Roleder  – Zastępcę Prezydenta Miasta na Trzeciego Zastępcę Prezydenta Miasta Chorzów (III).

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.70.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 marca 2016 roku.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2018 roku.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-11-16
utworzony: 13-11-2018 / modyfikowany: 01-02-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu