Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.232.2018

Zarządzenie Nr OR . 232 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Ignacego Paderewskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XLIV/833/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ignacego Paderewskiego

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Ignacego Paderewskiego, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

  • 4640/92 o powierzchni 14 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00005016/4 – na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Chorzowie przy ul. Ignacego Paderewskiego, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4397/109 o powierzchni 655 m2, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości posiadanej,
  • 4639/92 o powierzchni 7 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00005016/4 – na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej, położonej w Chorzowie przy ul. Ignacego Paderewskiego, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4530/109 o powierzchni  313 m2, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości posiadanej,
  • 4638/92 o powierzchni 6 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00005016/4 – na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Chorzowie przy ul. Ignacego Paderewskiego, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4529/109 o powierzchni 314 m2, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości posiadanej.

 § 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2018-11-27
utworzony: 27-11-2018 / modyfikowany: 27-11-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu