Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.231.2018

Zarządzenie Nr OR . 231 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z  późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XLII/771/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy granicy z Siemianowicami Śląskimi

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy granicy z Siemianowicami Śląskimi, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1173/1 o powierzchni 298 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00008107/0– na rzecz właściciela nieruchomości położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 990/15 o powierzchni 64 m2, 997/16 o powierzchni 255 m2, 998/16 o powierzchni 193 m2 - w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2018-11-27
utworzony: 27-11-2018 / modyfikowany: 27-11-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu