Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.236.2018

Zarządzenie Nr OR . 236 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2019 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz.994 z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1.

Zgodnie z art.130 § 1 Kodeksu pracy ustala się, dla Pracowników wykonujących pracę w równoważnym systemie czasu pracy :

  1. W sierpniu 2019r. nominalny czas pracy wynosi 168 godzin a rzeczywisty czas pracy wynikający z harmonogramu i rozkładu czasu pracy Urzędu Miasta wynosi 166 godzin. W związku z powyższym w sierpniu 2019r. pracownicy wykonują pracę w wymiarze 8 godzin w dniu 16 sierpnia 2019r.
  2. Osoby wykonujące pracę w indywidualnym rozkładzie czasu pracy wykonują pracę odpowiednio w dodatkowym wymiarze w dniu 16 sierpnia 2019r.

§ 2.

Obowiązek, o którym mowa w § 1 ust.1 i 2 nie dotyczy pracowników posiadających orzeczenie o  niepełnosprawności oraz pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy.

§ 3.

Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowej pracy Wydziału/Biura.

§ 4.

Urząd Miasta Chorzów w dniu 24 grudnia 2019 roku przyjmuje strony w godzinach od 8.00 do 12.00.

§ 5.

Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Obsługi Technicznej do podania do publicznej wiadomości mieszkańcom Miasta informacji, o której mowa w § 4.

§ 6.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Anna Szymańska, dnia: 2018-11-28
utworzony: 30-11-2018 / modyfikowany: 30-11-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu