Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.245.2018

Zarządzenie Nr OR . 245 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. Organizacja i promocja wolontariatu na rzecz najstarszych mieszkańców Miasta,
2. Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób,
3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku,
4. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
5. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w lokalu usytuowanym w Chorzowie przy ul. Skrajnej 2a.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:

 1. Organizacja i promocja wolontariatu na rzecz najstarszych mieszkańców Miasta,
 2. Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób,
 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku,
 4. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
 5. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w lokalu usytuowanym w Chorzowie przy ul. Skrajnej 2a,

w następującym składzie:

 1. Danuta SZARY - Przewodnicząca Komisji
 2. Bożena ANTOŃCZYK - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Jadwiga CUDZICH - Członek Komisji
 4. Karolina KUBIŚ - Sekretarz Komisji

Ponadto do udziału w pracach Komisji zapraszam Panią Gabrielę SKRZYPEK i Teresę GABOR – przedstawicieli organizacji pozarządowej.

§ 2.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert na realizację zadania w 2019 roku oraz określenie wysokości dotacji na jego finansowanie.

§ 3.

 1. Posiedzenie Komisji Konkursowej zwoła Przewodniczący (w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego).
 2. Przebieg posiedzenia będzie protokołowany przez Sekretarza Komisji.
 3. Dokumentacja konkursowa, w tym protokół z posiedzenia, przechowywana będzie w Wydziale Polityki Społecznej.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-12-10
utworzony: 10-12-2018 / modyfikowany: 11-12-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu