Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.246.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.67.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 10.03.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 246 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych miasta Chorzów podmiotom zewnętrznym

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami)

zarządzam:

§ 1.

W celu właściwego gospodarowania materiałami promocyjnymi Miasta Chorzów wprowadzić Regulamin wydawania ww. materiałów podmiotom zewnętrznym, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, placówki naukowo-oświatowe, jednostki samorządowe i instytucje państwowe działające na terenie Miasta Chorzów, będące organizatorami projektów mających szczególne znaczenie dla promocji Miasta Chorzów, składają wniosek, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej - Dyrektorowi Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr OR.25.2017 z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych miasta Chorzów podmiotom zewnętrznym.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Suchanek, dnia: 2018-12-10
utworzony: 10-12-2018 / modyfikowany: 10-03-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu