Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.247.2018

Zarządzenie Nr OR . 247 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2018. poz. 1401 t.j.) oraz art. 9a, art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz. 994 t.j.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wprowadza się Instrukcję Funkcjonowania Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Chorzów stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Za realizację zapisów niniejszego Zarządzenia czynię odpowiedzialnym Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.212.2015 z dnia 02 listopada 2015r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIAosoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Barczyk, dnia: 2018-12-10
utworzony: 10-12-2018 / modyfikowany: 26-10-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu