Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.248.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.44.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 22.02.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 248 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 grudnia 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.165.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 września 2017r. w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2017-2020 z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 38a ust.1oraz ust. 5 – 9, art. 92 ust.1pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 995 z pózn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1.

W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.165.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 września 2017r. określającego skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wprowadzić następujące zmiany :

W skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2017 – 2020 wchodzą :

 1. Przewodniczący Komisji- Andrzej Kotala.
 2. Przedstawiciele powołani w trybie art. 5 ust 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym:
  1) Marcin Michalik,
  2) Grażyna Kosińska-Jokel,
  3) Jacek Króliczek.
 3. Przedstawiciele Rady Miasta:
  1) Waldemar Kołodziej,
  2) Barbara Tabin.
 4. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji:
  1) Piotr Sielecki,
  2) Arkadiusz Bień.
 5. Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej  - Katarzyna Małecka-Kowalczyk.
 6. Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP – Janusz Gancarczyk.
 7. Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień - Robert Jańczuk.
 8. Przedstawiciel Straży Miejskiej - Izabela Jaron.

 § 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2018-12-10
utworzony: 10-12-2018 / modyfikowany: 24-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu