Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.254.2018

Zarządzenie Nr OR . 254 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy ul. Krakowskiej na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego,

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić odpłatną, na czas nieoznaczony, służebność przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie, przy ul. Krakowskiej, oznaczonych działkami o numerach geodezyjnych:

 1. 625/52 o powierzchni 1360 m², zapisana w księdze wieczystej KA1C/00005301/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 2. 621/51 o powierzchni 636 m², zapisana w księdze wieczystej KA1C/00005635/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 3. 606/52 o powierzchni 414 m², zapisana w księdze wieczystej KA1C/00005635/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie -

na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. przyłącza elektroenergetycznego.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni:

 1. na działce nr 625/52 - 50,00 m²;
 2. na działce nr 621/51 - 35,00 m²;
 3. na działce nr 606/52 - 27,50 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności określa się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na kwotę łączną 5.510,34 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 4.358,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 1.002,34 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 150,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2018-12-19
utworzony: 13-12-2018 / modyfikowany: 20-12-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu