Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.284.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.155.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.07.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 284 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 grudnia 2019 roku

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Chorzów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorów Wydziałów/Kierowników Biur zobowiązuje się do podania do wiadomości pracowników tekstu niniejszego Zarządzenia i Regulaminu Organizacyjnego.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 2. Zarządzenie Nr OR.237.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 listopada 2018r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 3. Zarządzenie Nr OR.260.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 4. Zarządzenie Nr OR.84.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2019 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 5. Zarządzenie Nr OR.133.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 maja 2019 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 6. Zarządzenie Nr OR.204.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 sierpnia 2019 r.o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 7. Zarządzenie Nr OR.229.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 07 października 2019 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 8. Zarządzenie Nr OR.234.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 października 2019 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 9. Zarządzenie Nr OR.252.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 07 listopada 2019 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - regulamin organizacyjny 01.01.2020 ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - schemat organizacyjny 01.01.2020 ]


ZMIANY DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2019-12-23
utworzony: 20-12-2019 / modyfikowany: 02-08-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu