Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.1.2020

Zarządzenie Nr OR . 1 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 stycznia 2020 roku

w sprawie: powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 26a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołuję z dniem 2 stycznia 2020r. Panią Mariolę Roleder na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 2.

Wyznacza się Panią Mariolę Roleder na Trzeciego Zastępcę Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2020-01-02
utworzony: 02-01-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu