Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.5.2020

Zarządzenie Nr OR . 5 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 3 stycznia 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec w 2019 r.

Na podstawie uchwały Nr IV/46/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec w 2019 r., w następującym składzie:

 1. Rafał ZAREMBA - Przewodniczący Komisji
 2. Alina ZAWADA - Członek Komisji
 3. Aleksandra ŁAMIK-HYPA - Członek Komisji
 4. Jarosław BARTECZKO - Członek Komisji
 5. Krzysztof ŁAZIKIEWICZ - Członek Komisji
 6. Marek KRYCHOWSKI - Członek Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji jest przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec w 2019 r.
 2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.
 3. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2020-01-03
utworzony: 02-01-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu