Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.11.2020

Zarządzenie Nr OR . 11 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 stycznia 2020 roku

ws. powołania Komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2020 – 2022.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zw. § 7 ust. 1 i 2 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIII/819/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołać Komisję ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2020-2022 w następującym składzie:

 1. Grzegorz Krzak - Przedstawiciel Rady Miasta Chorzów - Przewodniczący Komisji
 2. Jan Skórka - Przedstawiciel Rady Miasta Chorzów - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Marta Jakubczyk - Przedstawiciel Prezydenta Miasta - Członek Komisji
 4. Joanna Elsner - Herman - Przedstawiciel Prezydenta Miasta - Członek Komisji
 5. Katarzyna Skrzypek - Przedstawiciel Prezydenta Miasta - Sekretarz Komisji

§ 2

Wyznaczyć zadania komisji, o której mowa w § 1:

 1. Przygotowanie spotkania wyborczego
 2. Przeprowadzenie spotkania wyborczego
 3. Ustalenie wyników wyborów
 4. Sporządzenie protokołów wyborczych

§ 3

 1. Wyznaczyć termin posiedzenia wyborczego na dzień 16 stycznia 2020 roku, w godzinach od  8.00 do 16.00.
 2. Wyznaczyć miejsce posiedzenia wyborczego – Mała Sala Posiedzeń Rady Miasta Chorzów w Urzędzie Miasta Chorzów, p. 236 (II piętro) ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów.

§ 4

Podać do publicznej wiadomości nazwiska kandydatów:

 1. Iwona Durczok
 2. Mirosława Gorczowska
 3. Andrzej Kot
 4. Jolanta Kwaśniewska
 5. Helena Kukowka
 6. Andrzej Muszyński
 7. Maria Nowak
 8. Dariusz Olejniczak
 9. Irena Pąchalska
 10. Stefan Prządka
 11. Irena Rozmarynowska
 12. Andrzej Sodowski
 13. Urszula Staszowska
 14. Zdzisław Swoboda
 15. Władysława Szczepanek – Szmajduch
 16. Jerzy Szpularz
 17. Magdalena Śliwa
 18. Luiza Wysocka - Podrwanow
 19. Róża Ziaja

§ 5

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 6

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Integracji Międzypokoleniowej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Skrzypek, dnia: 2020-01-09
utworzony: 10-01-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu