Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.15.2020

Zarządzenie Nr OR . 15 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 stycznia 2020 roku

w sprawie: powołania Zespołu do spraw koordynacji i współpracy w zakresie   przygotowania, wdrożenia i realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu mieszkalno-usługowego "Smart City" w rejonie ulicy Jałowcowej, Bytkowskiej i 17-go Sierpnia w Chorzowie z granicą z miastem Siemianowice Śląskie.   

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Zespół do spraw koordynacji i współpracy w zakresie przygotowania, wdrożenia i realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu mieszkalno-usługowego "Smart City" w rejonie ulicy Jałowcowej, Bytkowskiej i 17-go Sierpnia w Chorzowie z granicą z miastem Siemianowice Śląskie w następującym składzie:

 1. Mariusz CUP - Przewodniczący Zespołu
 2. Monika SOBKIEWICZ - Członek Zespołu
 3. Beata KABZA - Członek Zespołu
 4. Wojciech OSADNIK - Członek Zespołu

§ 2.

 1. Zadaniami Zespołu będzie:
  1) Określenie:
  a) celów,
  b) priorytetów,
  c) możliwości,
  d) terminów.
  2) Koordynacja prac inwestora i ochrona interesów Miasta Chorzów w zakresie:
  a) gruntów stanowiących własność Miasta Chorzów,
  b) układu drogowego,
  c) infrastruktury technicznej, społecznej i usługowej,
  d) ochrony środowiska i ekologii.
  3) Weryfikacja w zakresie:
  a) zamierzeń inwestora,
  b) oczekiwań miasta,
  c) możliwości realizacji
  - ekonomicznych
  - prawnych:
  - mpzp,
  - własności,
  - uzbrojenie,
  - zainwestowanie.
  4) Współdziałanie z wydziałami, merytorycznymi jednostkami miejskimi oraz gestorami sieci, w zakresie przygotowania koncepcji zagospodarowania obszaru.
  5) Koordynacja działań zmierzających do realizacji przyjętych rozwiązań.
 2. Posiedzenia zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub jego członkowie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2020-01-10
utworzony: 10-01-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu