Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.17.2020

Zarządzenie Nr OR . 17 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 stycznia 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2019

Na podstawie uchwały Nr XXVII/452/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nagród i wyróżnień w sporcie za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2019 w następującym składzie:

 1. Wiesław CIĘŻKOWSKI - Przewodniczący Komisji
 2. Rafał ZAREMBA - Sekretarz Komisji
 3. Aleksandra ŁAMIK-HYPA - Członek Komisji
 4. Krzysztof ŁAZIKIEWICZ - Członek Komisji
 5. Waldemar KOŁODZIEJ - Członek Komisji
 6. Alina ZAWADA - Członek Komisji
 7. Jarosław BARTECZKO - Członek Komisji
 8. Marek KRYCHOWSKI - Członek Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji będzie rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie sportu za 2019 rok oraz typowanie laureatów.
 2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.
 3. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

 § 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Sulowska Renata, dnia: 2020-01-16
utworzony: 10-01-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu