Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.20.2020

Zarządzenie Nr OR . 20 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr OR.56.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów oraz niektórych kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Uchyla się Zarządzenie nr OR.56.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów oraz niektórych kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

§ 2.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2020-01-16
utworzony: 10-01-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu