Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.21.2020

Zarządzenie  Nr OR . 21 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 stycznia 2020

o zmianie Zarządzenia Nr OR.11.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 stycznia 2020 roku ws. powołania Komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2020 – 2022 oraz wyznaczenia terminu spotkania wyborczego.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zw. § 7 ust. 1 i 2 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIII/819/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Ze składu osobowego Komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów  Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2020-2022 odwołać:

 1. Grzegorza Krzaka – Przedstawiciela Rady Miasta Chorzów – Przewodniczego Komisji
 2. Jana Skórkę -  Przedstawiciela Rady Miasta Chorzów – Wiceprzewodniczącego Komisji

 § 2 

Do składu osobowego Komisji  ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2020 – 2022  powołać:

 1. Mariana Salwiczka- Przedstawiciela Rady Miasta Chorzów - Przewodniczącego Komisji
 2. Wojciecha Ahnerta - Przedstawiciela Rady Miasta Chorzów - Wiceprzewodniczącego Komisji

§ 3

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Skrzypek Katarzyna, dnia: 2020-01-16
utworzony: 16-01-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu