Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.23.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.225.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 27.10.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 23 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzów

Na podstawie art.30 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)i art. 32 ust.2 pkt 2, w zw. z art. 92 ust.1 pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1984 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XIV/228/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium Miasta Chorzów - zarządzam:

§ 1.

Powołać Komisję Stypendialną do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzowa w składzie:
1) Pierwszy Zastępca  Prezydenta Miasta – Przewodniczący Komisji;
2) Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Chorzów;
3) Dyrektor Wydziału Edukacji UM Chorzów;
4) Dyrektor Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, przy ul. Dąbrowskiego 36 w Chorzowie;
5) Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego, przy ul. Farna 5-7, w Chorzowie;
6) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Dwujęzycznymi, przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie;
7) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami  Integracyjnymi przy ul. ks. J. Czempiela 52 w Chorzowie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.209.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 października 2018 roku, w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzowa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Pietrzykowska, dnia: 2020-01-16
utworzony: 16-01-2020 / modyfikowany: 30-10-2020
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu