Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.33.2020

Zarządzenie Nr OR . 33 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się:

 1. zasady postępowania w sprawach o wynajem lokali mieszkalnych stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. regulamin organizowania i prowadzenia przetargów na wynajem lokali mieszkalnych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 3. druk oświadczenia, do złożenia, którego zobowiązane są osoby zainteresowane wynajmem lokalu mieszkalnego drogą licytacji stawki czynszowej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 4. postanowienia ogólne umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, gdzie czynsz ustalany jest odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 5. postanowienia ogólne umowy najmu lokalu o czynszu socjalnym stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 6. postanowienia ogólne umowy najmu lokalu mieszkalnego za opłatą czynszu ustalanego drogą licytacji stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
 7. regulamin porządku domowego stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
 8. postanowienia ogólne porozumienia o udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,
 9. druk oświadczenia, do którego zobowiązane są osoby zainteresowane wynajmem lokalu w drodze zamiany z kontrahentem stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia,
 10. regulamin postępowania w sprawach o stosowanie obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia,
 11. druk wniosku o obniżkę czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.
 12. postanowienia ogólne umowy najmu tymczasowego pomieszczenia stanowiący załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia,
 13. druk deklaracji wyboru lokalu do remontu przez uprawnionego stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia.
 14. druk wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego stanowiący załącznik nr 14 do niniejszego zarządzenia.
 15. zasady postępowania w trakcie zagospodarowywania pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób lokalowy stanowiące załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc:

 1. Zarządzenie Nr OR.8.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XXXIX/725/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam III Zastępcy Prezydenta Miasta, Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta oraz Dyrektorowi Zakładu Komunalnego "PGM".

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 4 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 5 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 6 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 7 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 8 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 9 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 10 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 11 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 12 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 13 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 14 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 15 do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZADZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Monika Mikołajczak, dnia: 2020-01-17
utworzony: 21-01-2020 / modyfikowany: 14-11-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu