Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.34.2020

Zarządzenie Nr OR . 34 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 stycznia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów oraz powołania Chorzowskiej Rady Seniorów na III kadencję na lata 2020 – 2022.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zw. z § 7  ust. 9 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIII/819/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r., Prezydent Miasta Chorzów

zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić protokół komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Stwierdzić ważność wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2020 – 2022 oraz zatwierdzić wyniki wyborów.

§ 3

W wyniku przeprowadzonych wyborów członkami Chorzowskiej Rady Seniorów III kadencji na lata 2020- 2022 zostali:

 1. Durczok Iwona
 2. Kot Andrzej
 3. Kukowka Helena
 4. Muszyński Andrzej
 5. Nowak Maria
 6. Olejniczak Dariusz
 7. Pąchalska Irena
 8. Rozmarynowska Irena
 9. Sodowski Andrzej
 10. Staszowska Urszula
 11. Swoboda Zdzisław
 12. Szczepanek - Szmajduch Władysława
 13. Szpularz Jerzy
 14. Śliwa Magdalena
 15. Ziaja Róża

§ 4

Podać do publicznej wiadomości skład Chorzowskiej Rady Seniorów III kadencji poprzez opublikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chorzów oraz zamieszczenie informacji w komunikatach urzędowych na oficjalnej stronie Miasta.

§ 5

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Integracji Międzypokoleniowej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Skrzypek, dnia: 2020-01-22
utworzony: 21-01-2020 / modyfikowany: 30-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu