Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.35.2020

Zarządzenie Nr OR . 35 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu działania Komisji ds. Lokalowych.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz § 2 pkt 5 uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów, Prezydent Miast Chorzów zarządza:

§ 1.

Powołuję Komisję ds. Lokalowych w  następującym składzie:

 1. Maciej Mostowik - Przewodniczący Komisji - Dyrektor Wydziału Zasobów Komunalnych,
 2. Monika Mikołajczak - I Zastępca Przewodniczącego Komisji – pracownik Wydziału Zasobów Komunalnych,
 3. Grażyna Kaźmierczak - II Zastępca Przewodniczącego Komisji - przedstawiciel Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie,
 4. Aneta Podsiadła - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,
 5. Bożena Florkowska - przedstawiciel Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta,
 6. Mirosław Przybysz - przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta,
 7. Bożena Karpińska - przedstawiciel Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta,
 8. pracownik Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta prowadzący daną sprawę mieszkaniową.

§ 2.

Zadania Komisji ds. Lokalowych zostały określone w uchwale Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019r.

§ 3.

Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Tracą moc:

1) zarządzenie Nr OR.9.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu działania Komisji ds. Lokalowych,
2) zarządzenie Nr OR.132.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 czerwca 2018 roku  w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.9.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu Komisji ds. Lokalowych.

§ 5.

 1. Nadzór na działalnością Komisji sprawuje III Zastępca Prezydenta Miasta.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Monika Mikołajczak, dnia: 2020-01-22
utworzony: 21-01-2020 / modyfikowany: 27-12-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu