Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.37.2020

Zarządzenie Nr OR . 37 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2020”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. z § 2 uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLIII/817/17 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia programu „Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa” Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Przyjąć do realizacji program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2020” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Ustalić termin realizacji programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2020” do dnia 31 grudnia 2020r.

§ 3.

Do realizacji programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2020” zobowiązuje się :

 1. Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur Urzędu Miasta Chorzów merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań określonych w ww. programie.
 2. Komendantów:
  a) Straży Miejskiej w Chorzowie,
  b) Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie,
  c) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.
 3. Dyrektorów:
  a) Zakładu Komunalnego PGM,
  b) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.
 4. Zarządców Zasobów Mieszkaniowych w Chorzowie.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2020-01-28
utworzony: 23-01-2020 / modyfikowany: 30-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu