Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.38.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.175.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 24.08.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 38 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 stycznia 2020 roku

o zmianie zarządzenia nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2019r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 10 ust.1 pkt 2 oraz art. 127 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – Prezydent Miasta Chorzów:

zarządza

§ 1.

Zmianie ulega załącznik nr 2 do „Zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia..

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór na wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2020-01-29
utworzony: 23-01-2020 / modyfikowany: 30-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu