Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.39.2020

Zarządzenie Nr OR . 39 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzowa – Szefa Obrony Cywilnej Miasta
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Chorzów w 2020 roku.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 15 i 16 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 511 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 1541 z późniejszymi zmianami.) oraz § 4 pkt 3 i 4  i § 5 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U z 2002 r. Nr 96 poz.850) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Przyjąć “Plan Działania Prezydenta Miasta Chorzów –Szefa Obrony cywilnej w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w 2020 roku w mieście Chorzów”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia oraz przyjąć „Zadania w sprawie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2020 rok” ,stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów, prezesów, kierowników jednostek organizacyjnych, zakładów pracy, instytucji, przedsiębiorców i organizacji na terenie miasta do udziału w realizacji zadań wynikających z “Planu Działania” w sprawie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Chorzów w 2020 roku” Zadania w sprawie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2020 rok” ,stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, w zakresie ich dotyczącym.

§ 3

Dyrektorów, prezesów, kierowników jednostek organizacyjnych, zakładów pracy, instytucji i organizacji na terenie Miasta Chorzów zobowiązuję do opracowania własnych planów działania dotyczących realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w 2020 roku na zarządzanym przez nich terenie w terminie do dnia 14 lutego 2020 roku.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2020-01-31
utworzony: 23-01-2020 / modyfikowany: 30-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu