Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.40.2020

Zarządzenie Nr OR . 40 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 3 lutego 2020 roku

w sprawie: określenia regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Określa się regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Pierwszą okresową ocenę pracowników samorządowych na zasadach określonych regulaminem, o którym mowa w § 1 przeprowadza się w okresie od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 roku.

§ 3.

  1. Dyrektorów Wydziałów / Kierowników Biur Urzędu Miasta Chorzów zobowiązuje się do zapoznania podległych pracowników z treścią regulaminu, o którym mowa w § 1 oraz do przestrzegania określonych w nim zasad.
  2. Właściwych Dyrektorów Wydziałów / Kierowników Biur Urzędu Miasta Chorzów zobowiązuje się do przekazania treści regulaminu, o którym mowa w § 1 kierownikom nadzorowanych jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów, którzy podlegają okresowej ocenie pracowników samorządowych, celem zapoznania się z jego treścią.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta, Dyrektorom Wydziałów i Kierownikom Biur Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - Regulamin ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Regulaminu ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Regulaminu ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2020-02-03
utworzony: 23-01-2020 / modyfikowany: 30-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu