Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.47.2020

Zarządzenie Nr OR . 47 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 lutego 2020r.

w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów Prezydenta RP

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art 156 § 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 684)

zarządzam:

 1. Powołać Miejski Zespół do przeprowadzenia i organizacji wyborów Prezydenta RP

 2. Zadaniem Zespołu jest zapewnienie sprawnego przebiegu prac przygotowawczych oraz przeprowadzenie wyborów na terenie miasta.

 3. Skład osobowy oraz szczegółowy zakres działania Miejskiego Zespołu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIAosoba odpowiedzialna za treść: Leszek Słonina, dnia: 2020-02-10
utworzony: 07-02-2020 / modyfikowany: 30-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu