Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.48.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.228.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 02.11.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 48 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 lutego 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.286.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r, poz. 506 z późn zm.) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały Nr. XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W cenniku obowiązującym na obiektach Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.286.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie wprowadza się następujące zmiany:

- Dział " Hala sportowa ul. Dąbrowskiego 113 - Zajęcia rekreacyjne"  otrzymuje brzmienie:

 

 

 

 

 

 

 

Hala sportowa

ul. Dąbrowskiego

113

Zajęcia rekreacyjne

SIŁOWNIA - karnet miesięczny

55 zł brutto   (w tym VAT)

SIŁOWNIA - jednorazowo

12 zł brutto   (w tym VAT)

WETERANI I WETERANI POSZKODOWANI - SIŁOWNIA JEDNORAZOWO*

bezpłatnie

FITNESS - jednorazowo

12 zł brutto   (w tym VAT)

FITNESS - karnet miesięczny - 4 wejścia

40 zł brutto   (w tym VAT)

FITNESS - karnet miesięczny - 8 wejść

60 zł brutto   (w tym VAT)

FITNESS - karnet miesięczny - 12 wejść

72 zł brutto   (w tym VAT)

FITNESS - karnet miesięczny - 16 wejść

88 zł brutto   (w tym VAT)

FITNESS - karnet miesięczny - 20 wejść

100 zł brutto (w tym VAT)

TENIS STOŁOWY

8 zł brutto/godz    (w tym VAT)

TENIS STOŁOWY - karnet miesięczny

- 8 godz.

52 zł brutto   (w tym VAT)

TENIS STOŁOWY - karnet miesięczny

- 4 godz.

28 zł brutto   (w tym VAT)

(W ceny wliczono korzystanie z jednej szatni i urządzeń sanitarnych)

*Podstawa prawna : Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działan poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw - art.30 a(Dz.U. z 2019 r.,

poz.1569 i 1726)

- w Dziale "Wpisowe i inne usługi w zakresie wstępu" dodaje się pozycję :

WPISOWE

I INNE USŁUGI

W ZAKRESIE

WSTĘPU

 

 Wieczór saunowy

 

60 zł brutto (w tym VAT

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2020-02-10
utworzony: 07-02-2020 / modyfikowany: 03-11-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu