Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.50.2020

Zarządzenie Nr OR . 50 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 lutego 2020r.

w sprawie: zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r; poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów określający zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Chorzów oraz na wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.110.2018. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 maja 2018r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr oraz Dyrektorowi Wydziału Informatyki.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2020-02-11
utworzony: 10-02-2020 / modyfikowany: 30-04-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu