Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.56.2020

Zarządzenie Nr OR . 56 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 lutego 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej pozostają bez zmian.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Fojcik, dnia: 2020-02-21
utworzony: 19-02-2020 / modyfikowany: 13-11-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu