Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.57.2020

Zarządzenie Nr OR . 57 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 lutego 2020 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282), w związku z 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) Prezydent Miasta

zarządza:

 § 1.

Powierzyć Pani Iwonie Kurek pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie.

§ 2.

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora następuje od dnia 24 lutego 2020r. do czasu zatrudnienia nowego dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2020r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2020-02-24
utworzony: 19-02-2020 / modyfikowany: 13-11-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu