Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.65.2020

Zarządzenie Nr OR . 65 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.47.2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów Prezydenta RP

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684) Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1.

W załączniku do Zarządzenia Nr OR.47.2020 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10.02.2020r.  sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów Prezydenta RP wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 1 ust. 1 – Skład osobowy Miejskiego Zespołu zmianie ulega postanowienie:

  „Zastępca Przewodniczącego Leszek SŁONINA Zastępca Dyrektora - Wydział Spraw Obywatelskich”,

  które otrzymuje brzmienie:

  „Zastępca Przewodniczącego Leszek SŁONINA Dyrektor - Wydział Spraw Obywatelskich”.

 2. W § 1 ust. 1 – Skład osobowy Miejskiego Zespołu. Sekcja Ogólna, zmianie ulega postanowienie:

  „Kierownik Leszek SŁONINA Zastępca Dyrektora Wydział Spraw Obywatelskich”,

  które otrzymuje brzmienie:

  „Kierownik Monika LIBUCKA Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

 3. W § 1 ust. 1 – Skład osobowy Miejskiego Zespołu. Sekcja Przedstawicieli Prezydenta Miasta,  zmianie ulega postanowienie:

  „Brygida BALCAR Kierownik Referat Działalności Gospodarczej Wydział Spraw Obywatelskich”,

  które otrzymuje brzmienie:

  „Brygida BALCAR Zastępca Dyrektora Wydział Działalności Gospodarczej”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Głowacka-Jagusz, dnia: 2020-03-04
utworzony: 03-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu