Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.67.2020

Zarządzenie Nr OR . 67 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta Chorzów podmiotom zewnętrznym

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

Zarządzam:

§ 1.

W celu właściwego gospodarowania materiałami promocyjnymi Miasta Chorzów wprowadzić Regulamin wydawania ww. materiałów podmiotom zewnętrznym, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, placówki naukowo-oświatowe, jednostki samorządowe i instytucje państwowe działające na terenie Miasta Chorzów, będące organizatorami projektów mających szczególne znaczenie dla promocji Miasta Chorzów, składają wniosek, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.246.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta Chorzów podmiotom zewnętrznym.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia;

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Suchanek, dnia: 2020-03-10
utworzony: 05-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu