Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.68.2020

Zarządzenie Nr OR . 68 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie ustanowienia procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

Zarządzam:

§ 1.

W celu podkreślenia szczególnego charakteru organizowanych imprez, wydarzeń, a także ukazujących się publikacji na terenie Miasta Chorzów ustanowione zostaje wyróżnienie w postaci Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 2.

Powierzam Wydziałowi Promocji i Komunikacji Społecznej prowadzenie spraw dotyczących przyznawania  Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 3.

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.246.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustanowienia procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Suchanek, dnia: 2020-03-10
utworzony: 05-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu