Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.70.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.85.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 26.03.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 70 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zamknięcia od dnia 12 marca 2020r. do odwołania żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.  poz. 374) w związku z Poleceniem nr 8/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020r. dotyczącym zamknięcia żłobków i klubów malucha, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Na terenie Miasta Chorzów zamyka się od dnia 12 marca 2020r. do odwołania żłobki i kluby dziecięce.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.  

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Warot, dnia: 2020-03-10
utworzony: 10-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu