Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.71.2020

Zarządzenie Nr OR . 71 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad obowiązujących na terenie Miasta Chorzów związanych z wystąpieniem koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.)

 zarządza się:

§ 1.

Na terenie Miasta Chorzów zaleca się odwołanie wszystkich wydarzeń kulturalnych, artystyczno-rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, edukacyjnych, społecznych, turystycznych oraz innych. Zaleca się, by nie organizować nowych wydarzeń o takim charakterze, a także powstrzymać się od udziału w takich imprezach organizowanych w kraju bądź za granicą.

§ 2.

  1. Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Chorzów zobowiązuje się do odwołania wszelkich wydarzeń kulturalnych, artystyczno-rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, edukacyjnych, społecznych a także wydarzeń z zakresu współpracy międzynarodowej oraz innych, organizowanych, zarówno na jej terenie jak i poza nim.
  2. Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Chorzów zobowiązuje się także do odwołania udziału swoich reprezentantów i podopiecznych w wydarzeniach opisanych w ust. 1., organizowanych w kraju bądź za granicą.

 § 3.

Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Chorzów zobowiązane są do odwołania dodatkowych zajęć społecznych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych, kółek zainteresowań, warsztatów, szkoleń oraz zajęć o innym charakterze.

§ 4.

Obiekty Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu będą nieczynne dla wszystkich osób korzystających z usług tych obiektów, za wyjątkiem osób biorących udział w wydarzeniach opisanych w § 5.

§ 5.

Zarządzenia nie stosuje się do rozgrywek sportowych i treningów o charakterze profesjonalnym, w tym  międzynarodowych oraz prowadzonych w systemie lig zawodowych przez kluby: „Ruch” Chorzów S.A., Klub Piłki Ręcznej Ruch Chorzów Sp. z o. o., Klub Piłki Ręcznej Ruch Chorzów, Stowarzyszenie Piłkarskie „CLEAREX – CHORZÓW”, GKS GIEKSA Katowice S.A., podlegających jurysdykcji związków sportowych, które mogą odbywać się na terenie Miasta Chorzów, chyba że odpowiednie związki sportowe postanowią o ich odwołaniu.

§ 6.

Zarządzenie obowiązuje w terminie od 12 do 25 marca 2020 roku lub do wcześniejszego odwołania.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Piotr Grabowski, dnia: 2020-03-10
utworzony: 11-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu