Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.73.2020

Zarządzenie Nr OR . 73 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 marca 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. – II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej zmienionego Zarządzeniem Nr OR.56.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 lutego 2020 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej, zmienionego Zarządzeniem Nr OR.64.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 marca 2020 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. – II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej zmienionego Zarządzeniem Nr OR.56.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 lutego 2020 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej zmienionego Zarządzeniem Nr OR.64.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 marca 2020 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Załącznik nr 2 do  Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. – II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej zmienionego Zarządzeniem Nr OR.56.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 lutego 2020 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej zmienionego Zarządzeniem Nr OR.64.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 marca 2020 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia  konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. – II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej zmienionego Zarządzeniem Nr OR.56.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 lutego 2020 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej zmienionego Zarządzeniem Nr OR.64.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 marca 2020 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia  konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej pozostają bez zmian.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Fojcik, dnia: 2020-03-13
utworzony: 13-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu