Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.74.2020

Zarządzenie Nr OR . 74 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie: tymczasowego wprowadzenia szczególnego trybu przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek  małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Chorzowie.

Na podstawie art. 41 ust.2 w zw. z art. 40 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. r. 2019. poz. 506) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński składane przez nupturientów przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Chorzowie odbywają się tylko w obecności dwóch świadków.

§ 2.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

 § 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chorzów.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Maria Mróz, dnia: 2020-03-13
utworzony: 13-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu