Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.77.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.96.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 15.04.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 77 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 marca 2020 roku

o zmianie Zarządzenie Nr OR.76.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie tymczasowego zakazu handlu na terenie targowisk położonych w Chorzowie

Na podstawie art.41 ust.2 w związku z art.40 ust 3 i 4 oraz art.7 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1.

Zmianie ulega § 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, w celu zapobieżenia rozpowszechniania się wirusa COVID-19 oraz ochrony życia i zdrowia obywateli wprowadza się całkowity zakaz handlu na terenie targowisk położonych w Chorzowie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania.

2. Zakaz nie dotyczy stałych punktów sprzedaży tj. pawilonów, kiosków i szczęk.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej w Chorzowie.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się II Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Ramuś, dnia: 2020-03-16
utworzony: 16-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu